SIL - Úroveň integrity bezpečnosti technického systému

Úroveň integrity bezpečnosti – Safety Integrity Level (SIL) je definována jako snížení relativního rizika zajišťované funkcí Safety Instrumented Function (SIF).

SIL je měřítkem výkonu požadovaného pro SIF. V evropských normách funkční bezpečnosti založených na normě IEC 61508 jsou definovány čtyři stupně SIL, přičemž SIL 4 má nejvyšší úroveň integrity bezpečnosti a úroveň 1 nejnižší.

Analýza SIL – Identifikace / Klasifikace SIL nejčastěji navazuje na studii metodou HAZOP pro posuzované zařízení / technologii.

Kontaktujte nás

Katalog analýzy rizik

Katalog společnosti VVUÚ

Cíl / přínos analýzy SIL (Identifikace / Klasifikace SIL)

  • Poskytnout SIL klasifikaci pro všechny SIF v rámci rozsahu práce
  • Návrh akcí k optimalizaci procesu
  • Prozkoumání dalších scénářů
  • Úprava požadované SIL klasifikace

Analýza SIL probíhá v následujících krocích

Kontaktní formulář