Dokumentace o ochraně před výbuchem

Základní dokument v oblasti protivýbuchové bezpečnosti popisující aktuální stav a rizika hodnoceného provozu. Deleguje zodpovědnost, hodnotí rizika a popisuje technické a organizační opatření a kroky nutné k zajištění provozní bezpečnosti.

Základní povinnosti provozovatelů v oblasti protivýbuchové bezpečnosti ukládá na evropské úrovni směrnice evropského parlamentu a rady 1999/92/ES (aktuálně známá rovněž pod označením ATEX 153), jejíž požadavky jsou v České Republice implementovány prostřednictvím nařízení vlády č. 406/2004 Sb. = řešení protivýbuchové prevence na pracovišti je legislativní požadavek.

„S řešením protivýbuchové prevence na pracovišti Vám dokážeme pomoci.“

Kontaktujte nás

Katalog analýzy rizik

Katalog společnosti VVUÚ

NV 406 / 2004 Sb.

O bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu. § 4, 1), d) zaměstnavatel je povinen vypracovat písemnou dokumentaci o ochraně před výbuchem.

NV 406 / 2004 Sb. ke stažení

1999/92/ES (ATEX 153 / dříve 137)

Směrnice specifikující požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu. Směrnice je často označována jako ATEX 153 / dříve ATEX 137.

1999/92/ES ke stažení

Fáze zpracování DOPV

  • Znalost technologie (technická dokumentace + vstupní inspekční audit technologie)
  • Znalost požárně technických a výbuchových charakteristik látek (Akreditovaný rozbor)
  • Analýza rizik výbuchu: palivo x iniciační zdroj x okysličovadlo
  • Klasifikace prostorů do zón s nebezpečím výbuchu (textově / graficky)
  • Kvantifikace rizik a návrh opatření pro zajištění podmínek BOZP
  • Realizace a implementace opatření (konstrukční protivýbuchová prevence)
  • Výstupní inspekční audit + závěrečné stanovisko / aktualizace DOPV

DOPV VVUÚ

Kontaktní formulář