Individuální služby a řešení

V rámci individuálních služeb divize analýzy rizik nabízí:

  • řešení opatření plynoucích dozorových auditů kontrolních orgánů (HZS, OIP),
  • zpracování auditů pro pojišťovny,
  • zpracování a vedení dokumentace PO a BOZP,
  • odborná pomoc při návrhu detekce hořlavých a toxických plynů a par (CO, CH4, CO2, H2)
  • odborná pomoc při návrhu aspiracích systémů pro snížení prašnosti v technologiích,
  • monitoring tepelných režimů technologie,
  • vyšetřování příčin výbuchu,
  • individuální konzultace a poradenství při procesu certifikace zařízení, určených pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu a sestavování prohlášení o shodě dle Směrnice 2014/34/EU,
  • a další dle individuálních potřeb a požadavků klientů.

Katalog analýzy rizik

Katalog společnosti VVUÚ

Kontaktní formulář