Workshopy, školení, semináře

Zvyšování kvalifikace zaměstnanců v oblasti protipožární a protiexplozní ochrany a BOZP v obecné rovině formou školení a odborných seminářů je v dnešní době běžnou součástí zajištění optimalizace bezpečnosti pracovního procesu. Pracovníci analýzy rizik jsou připraveni nabídnout své praktické a prezentační zkušenosti pro zajištění odborných školení a seminářů dle požadavků klientů.

  • Individuální přístup a kompozice školení dle konkrétních, specifických požadavků klientů
  • Mobilita a časová flexibilita lektorů
  • Možnosti pořádání školení ve vlastním školicím středisku

Kontaktujte nás

Katalog analýzy rizik

Katalog společnosti VVUÚ

Aktuálně prováděná školení

Odborný seminář - Obnovitelné zdroje energií z hlediska ATEX - 24. 4. 2024.

Pozvánka a pokyny

Pro více informací nás kontaktujte na emailu:


marketing@vvuu.cz

Proběhlá školení

Odborný seminář - ATEX ve strojírenství - 7. 9. 2023.

Pozvánka a pokyny

Odborný seminář - Protokol o určení vnějších vlivů
Registrace bude ukončena k 10. 3. 2023.


Pozvánka a pokyny

Školení protivýbuchové prevence v průmyslové praxi pro odborně způsobilé osoby.

Pozvánka a pokyny

Školení protivýbuchové prevence v průmyslové praxi pro pojišťovny.

Pozvánka a pokyny

Kontaktní formulář