Projekty konstrukční protivýbuchové prevence

 

Výbuch v průmyslové výrobě není nic neobvyklého, i v této moderní době výbuch zabíjí. Za posledních deset let došlo v celosvětovém měřítku k desítkám explozí, jež způsobily úmrtí, zranění a nemalé finanční náklady na zničeném majetku. Způsobilo je vznícení hořlavých plynů, par i prachu. Tragickým následkům v mnoha případech šlo nicméně zabránit použitím kvalitní výbuchové ochrany.

Systémy konstrukční protivýbuchové prevence patří mezi tzv. vyhrazené požárně bezpečnostní zařízení definované zákonem č. 133/1985 Sb. o požární ochraně a jeho prováděcí vyhláškou č. 246/2001 Sb. “o požární prevenci“.

Zákon č. 133/1985 Sb. ke stažení

Vyhláška č. 246/2001 Sb. ke stažení

Kontaktujte nás

Katalog analýzy rizik

Katalog společnosti VVUÚ

Návrh a realizace konstrukční protivýbuchové ochrany na základě zpracovaného projektu zajistí, že bude zvoleno optimální technické řešení pro danou aplikaci, které respektuje veškeré související skutečnosti, detaily a omezující podmínky a je prakticky realizovatelné.

Projekty konstrukční protivýbuchové ochrany zaručí:

  • Odbornost
    (potřebné oprávněním k této činnosti)
  • Specifikace všech detailů
    (strojně-technické, provozní)
  • Certifikovaný návrh v souladu s požadavky všech dotčených normativních a legislativních standardů
  • Realizační nabídka popsaného technického řešení

Kontaktní formulář