HAZOP - Analýza nebezpečnosti a provozovatelnosti

HAZOP = systematická identifikace nebezpečných / havarijních stavů složitých procesních zařízení / systémů (odhalení možných příčin a následků), včetně prověření stávajících bezpečnostních funkcí a formulace opatření snižující míru rizika.

Metoda HAZOP je použitelná pro všechny typy procesů a lze ji použít téměř na jakémkoli (procesním) zařízení / systému (kontinuální, sekvenční nebo dávkový). Metodu lze také aplikovat na různé fáze projektu resp. v jakémkoliv životním cyklu zařízení / technologie:

 • najíždění / odstavování (včetně havarijního odstavování),
 • rekonstrukce (revamp),
 • front end Engineering Design (FEED),
 • detailed Engineering,
 • konceptuální studie.

Kontaktujte nás

Katalog analýzy rizik

Katalog společnosti VVUÚ

Studie metodou HAZOP

Studie metodou HAZOP může být kvalitativní nebo semi-kvantitativní (implementace Risk Matrix). Studie metodou HAZOP probíhá ve čtyřech základních krocích:

Přínos studie metodou HAZOP

 • Identifikace nebezpečných / havarijních stavů v různých fázích projektu nebo životním cyklu zařízení / technologie
 • Identifikace možných selhání obsluhy
 • Zvýšení bezpečností zařízení / technologie (pro nové i stávající zařízení/technologie)
 • Zvýšení provozuschopnosti zařízení / technologie

Normativní základ

 • ČSN EN 61882: Studie nebezpečí a provozuschopnosti (studie HAZOP) - Pokyn k použití
 • Guidelines for Engineering Design for Process Safety – American Institute for Chemical Engineers, 1993

Provádíme

 • Kompletní přípravu HAZOP studie:
  • rozdělení na jednotlivé uzly,
  • grafické znázornění uzlů do schémat P&IDs, PFDs,
  • vypracování časového schématu studie.
 • Odborné vedení studie HAZOP:
  • vedení studie,
  • zápis / záznam studie.
 • Vypracování závěrečné dokumentace:
  • zápis studie,
  • seznamu doporučení,
  • grafické znázornění do schémat P&IDs, PFDs po ukončení studie.

Kontaktní formulář