NV 406/2004 sb.

Nařízení vlády o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu.

1999/92/ES (ATEX 153 / dříve 137)

Směrnice specifikující požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu. Směrnice je často označována jako ATEX 153 / dříve ATEX 137 (kdy důvodem této číselné změny je změna v ustanoveních Lisabonské smlouvy, kde se článek 153 zabývá evropskou bezpečností a ochranou zdraví při práci).

NV 116/2016 Sb.

Nařízení vlády o posuzování shody zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu při jejich dodávání na trh.

2014/34/EU (ATEX 114)

Požadavky na zařízení a ochranné systémy do prostředí s nebezpečím výbuchu jsou specifikovány směrnicí 2014/34/EU. Směrnice je často označována jako ATEX 114.

Kontaktní formulář