Záchranářský záslužný kříž pro Ing. Černína

Po dvou letech od oficiálního udělení, díky zrušení všech přijatých opatření v souvislosti s epidemiologickou situací, předseda Českého báňského úřadu Ing. Martin Štemberka, Ph.D., osobně předal resortní medaile „Záchranářský záslužný kříž“ navrženým báňským záchranářům z Hlavní báňské záchranné stanice Ostrava a Hlavní báňské záchranné stanice Hodonín.

Blahopřejeme našemu dlouholetému zaměstnanci a spolupracovníkovi VVUÚ a.s. Ing. Milanu Černínovi, CSc. k získání významného ocenění.

Přínos Milana Černína pro zvýšení bezpečnosti práce v hornictví v oblasti protivýbuchové ochrany byl oceněn zlatým Záchranářským záslužným křížem.

Slavnostní akt předání se uskutečnil dne 6.5.2022 v areálu Hornického muzea Landek.

Gratulujeme a velmi si vážíme celého období vzájemné spolupráce!

Vedení Zkušební laboratoře VVUÚ, a.s.